Microsoft® Ofis için
Dijital İmzalar

Belgelerinize ıslak imzanın sanal eşdeğerini ekleyin

Şimsi Al Demo Talebi

Microsoft Ofis Dökümanlarının Dijital Olarak İmzalanması

Belgenin kaynağını kanıtlayın, onay imzaları ekleyin ve müdahaleyi önleyin

GlobalSign'ın doküman imzalama sertifikaları, Microsoft Ofis belgelerini dijital olarak imzalamanızı sağlar. Dijital bir imza, ıslak imza eşdeğeridir; imzalayanın kimliği taşır ve belgenin bütünlüğünü okuyucuya garanti eder.

Dijital İmzalar Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ve Microsoft Outlook'ta desteklenmekte ve çeşitli kurumsal belgeler ve iletişimlere güven ve bütünlük katmanıza izin vermektedir. GlobalSign'ın doküman imzalama sertifikası, PDF'leri dijital olarak imzalamak için de kullanılabilir.

ms-word-logo-med.jpg          ms-excel-logo-med.jpg           ms-outlook-logo-med.jpg

Ofis Dijital İmza Fiyatlandırması

Bireysel Sertifikalar Sertifika Paketleri
Satın alma süreci Doğrudan Yönetilen PKI portalı üzerinden
Sertifika Yaşam Döngüsü Yönetimi Her sertifika ayrı ayrı yönetilir Tüm sertifiklar bir hesaptan yönetilir
Fiyatlandırma
1 yıl $369 Toplu alım indirimi mevcut
2 yıl $669 Toplu alım indirimi mevcut
3 yıl $879 Toplu alım indirimi mevcut
Şimdi Al Teklif İste

Neden Dijital İmza?

Bir belgeye dijital bir imza atmak, imzalayan kişiye ait bilgilerin kanıtlanmasını ve belgenin değiştirilmemesini sağlar, böylece güvenli elektronik belge iş akışlarının sıkıcı, kağıt temelli işlemleri değiştirmesini sağlar.

Özgünlük - dijital imza, imzalayanın (belge ya da e-posta sahibi gibi) iddia ettiği kişi olduğunun doğrulanmasına yardımcı olur
Bütünlük - dijital imza, belgenin veya e-postanın içeriğinin dijital olarak imzalandığından beri değiştirilmediğini veya müdahale edilmediğini garanti altına almaya yardımcı olur
İnkar edilememe - dijital imza imzalanan içeriğin kaynağını tüm taraflara ispatlamaya yardımcı olur. "İnkar etme" bir imza sahibinin imzalanmış içerikle olan herhangi bir ilişkiyi inkar etme eylemini ifade eder.

Microsoft Office Belgelerini Dijital Olarak İmzalamanın Faydaları

Elektronik belge iş akışlarını güvenli kılar
Doküman kaynağının ve bütünlüğünün sağlanması
Kağıt tabanlı iş akışlarını değiştirerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlar
Elektronik iş akışlarıyla ilgili uyumluluk gereksinimlerini karşılar
Sonrak Adım

Dijital imzaların Microsoft Office Belgeleriyle nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinin.